Trẻ cần được bổ sung vitamin A để phát triển tốt hơn

Giám đốc Trung tâm Dinh Dưỡng cho biết “Khi trẻ ăn uống, nguồn vitamin A sẽ được dự trữ trong gan để đáp ứng cho nhu cầu phát triển cơ thể của trẻ. Tuy nhiên, những trường hợp trẻ không được cung cấp đủ nguồn vitamin A từ động, thực vật thì cần phải bổ sung”.

bo sung vitamin a cho tre tu 6 thang den 3 tuoi 2 Trẻ cần được bổ sung vitamin A để phát triển tốt hơn

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>