bào ngư tươi loại 1

Bào Ngư Úc Viền Đen Cao Cấp Tách Sẵn Vỏ

Bào Ngư Viền Đen – Bào ngư Úc loại đen tốt nhất được tách vỏ, làm sạch, đông IQF. – Trọng lượng 3-4 con / 1 kg. – Trọng lượng 5-6 con / 1 kg. – Trọng lượng 7-8 con / 1 kg. THÔNG TIN SẢN PHẨM: – Bào ngư là một hải sản rất bổ dưỡng có nguồn

Bào Ngư Úc Viền Xanh Cao Cấp Tách Sẵn Vỏ

Bào Ngư Viền Xanh – Bào ngư Úc loại viền xanh tốt nhất được tách vỏ, làm sạch, đông lạnh và đựng trong túi PE. – Trọng lượng 1-2 con / 1 kg. – Trọng lượng 3-4 con / 1 kg. – Trọng lượng 5-6 con / 1 kg. – Trọng lượng 7-8 con / 1 kg. THÔNG TIN

Bào ngư viền xanh Úc cao cấp